Month: July 2012

Poveste

(Cotrobãind prin mail dupã înscrisurile trecutului, dãdui de povestea asta. Atemporalã, zãu aºa. Necesita corecturi, dar Dorel m-a asigurat cã mere ºi aºa… ) A fost odatã ca niciodatã,  pe meleaguri hunedorene, cã de n-ar fi fost nu s-ar fi povestit, iar noi nu ne-am mai fi întâlnit, o fatã mândrã şi frumoasã cum nu s-a mai vazut la televizor,…

Read More »

Vina ce ne-nvinuieste

“Performanţeleµ notabile marcate cu prilejul ultimei sesiuni de Bacalaureat din mioriticul plai au creat o vâlvã pe mãsurã şi o ocazie nesperatã pentru unii de a împroşca cu concluzii vehemente generaţia care a participat la examenul de sfârşit de liceu. Atât presa cât şi celelalte mijloace de informaţie au mustit zilele acestea de impresii şi categorisiri de tot felul, cei…

Read More »

Lunã plinã. ªi mã întreb ca boul: acei pictori care au pensulat pe pânzele lor tristeþea, neputinþa, amãrãciunea, cu genialitate, sub protectoratul mamei muzã, într-un chip unic, empatic, astfel încât atâþia sã oftãm în faþa artei… Aceºti pictori, ce neîmpliniri aveau într-înºii? Pe acei poeþi ce ºi-au potrivit simþãmintele în rime, ce doruri îi chinuiau? Fundamentale? Sociale, politice, guvernamentale, economice,…

Read More »

Autentica

Dacã ai ceva important de fãcut, sau chiar dacã n-ai, nu te obosi sã citeşti cele de mai jos. Închide pagina. Ai fãcut-o?

Read More »